FAQ

Olemme koonneet tähän sivulle yleisimmät kysymykset ja vastaukset.

KERHOLAISILLE JA VANHEMMILLE

Mihin Lasten Liike -kerhotoiminta perustuu?
Lasten Liike -toiminta mahdollistaa liikuntakerhoja kouluissa ympäri Suomen. Tavoitteenamme on tehdä tylsästä iltapäivästä päivän paras hetki ja auttaa lapsia löytämään oma tapansa liikkua. Tällä hetkellä liikunnallisen kerhotoiminnan ulkopuolella on 70% alakouluikäisistä koululaisista, vaikka lähes jokainen haluaisi mukaan liikuntakerhoon.

Lasten Liike -toiminta perustuu matalan kynnyksen toimintaan, monipuoliseen liikuntaan sekä toiminnan edullisuuteen sekä laatuun. Kerhoihin tavoitellaan erityisesti lapsia, joilla ei ole muuta liikuntaharrastusta.

Mikä on Suomen Olympiakomitean rooli Lasten Liikkeessä?
Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, jonka tehtävänä on koko kansan liikkeen lisääminen, huippu-urheilun kehittäminen sekä liikuntakulttuurin yhteiskunnallisen aseman vahvistaminen.

Olympiakomitean rooli on koordinoida Lasten Liike -hanketta valtakunnallisesti edistäen lasten liikuntakerhotoimintaa. Olympiakomitea tukee paikallisia toimijoita koulutuksella, rahoituksella ja muilla palveluilla, jotta jokaisella lapsella olisi mahdollisuus osallistua iltapäivällä liikuntakerhoon.

Miksi lähikoulullamme tai kunnassa ei ole Lasten Liike -kerhoa?
Lasten Liike -toiminta käynnistyi ensimmäisen kerran lukuvuonna 2017-2018, 50 paikkakunnalla, 200 kerhon voimin. Teemme kaikin voimin töitä, jotta Lasten Liike -kerhoja olisi kaikkialla.

Viimekädessä toiminnasta ovat vastuussa paikalliset toimijat kuten urheiluseurat. Tuemme heitä ilmaisilla kerhomateriaaleilla ja -palveluilla sekä suoralla rahoituksella. Rahoitus on tietysti rajallista ja perustuu lahjoituksiin sekä yritysten kanssa tehtäviin yhteistyösopimuksiin.

Jos haluat liikuntakerhon omalle koulullesi, olethan yhteydessä kuntasi kerho- tai liikuntakoordinaattoriin, suoraan kouluun tai paikalliseen tahoon, joka kerhon voisi järjestää. Lasten Liike -tukea voitte hakea maaliskuussa 2019.

Kerhotoimijoiden veloituksettomat materiaalit ovat kaikkien ladattavissa täällä.

Miten voin tukea Lasten Liike -kerhoa?
Lasten Liike rahallisen tuen mahdollistavat yrityskumppanimme sekä lahjoittajat. Yksityishenkilöt ja yritykset voivat lahjoittaa tukea toimintaan täällä. Rahankeräysluvan löydät täältä.
Kuka Lasten Liike -kerhoja järjestää?
Lasten Liike -kerhoja järjestävät paikalliset urheiluseurat, muut yhdistykset ja toimijat. Toimintaa koordinoi ja tukee valtakunnallisesti Suomen Olympiakomitea ja paikallisesti liikunnan aluejärjestöt.
Miten ilmoitan lapseni Lasten Liike -kerhoon?
Huoltaja ilmoittaa lapsen kerhoon näiden nettisivujen kautta ”Ilmoittaudu kerhoon”-kohdassa valitsemalla halutun kerhon listasta. Valinnan jälkeen Ilmoittaudu-linkki vie Suomisport-kerhopalveluun, johon vanhempi tunnistautuu ensi puhelinnumerollaan ja luo sen jälkeen Suomisport-profiilin sekä antaa lapsen ilmoittautumistiedot.
Pitääkö kerhoon ilmoittautua? Miksi kerhoon pitää ilmoittautua?
Vanhemman tulee ilmoittaa lapsi Lasten Liike -kerhoon. Kerholaisten turvavallisuuden takia on tärkeää, että ohjaajat tietävät ketkä kerhossa liikkuvat. Tapaturmatilanteissa on ensisijaisten tärkeää, että ohjaaja löytää huoltajan tiedot niin nopeasti kuin mahdollista. Kaikki Lasten Liike -toiminnassa mukana olevat lapset ovat vakuutettuja.

Lisäksi toiminnan rahoituksen ja kehityksen kannalta on tärkeää, että pystymme todentamaan toiminnan määrän ja laadun, jonka ilmoittautuminen mahdollistaa.

Miksi ilmoittautuessa kysytään henkilötunnus?
Suomisport-järjestelmä kysyy sekä lapsen että vanhemman henkilötunnuksen, jonka avulla palvelu yksilöi henkilöt. Yksilöinti on sekä huoltajan että lapsen oma etu, sillä näin palvelu tunnistaa henkilöt ja varmistaa, ettei oma henkilöllisyys mene sekaisin toisen henkilön kanssa.

 

 

Lasten Liike -toimijat eivät näe, eivätkä käytä henkilötunnuksia. Henkilötunnukset näkyvät vain huoltajalle itselleen sekä Suomisport-järjestelmän pääkäyttäjälle, ei kerhotoiminnan järjestäjille.

Mikä on Suomisport?
Suomisport on koko liikuntayhteisön oma digitaalinen palvelu. Palvelua käyttävät eri lajiliitot, seurat sekä muut yhdistykset mm. lisenssi- ja vakuutusmyyntiin sekä tapahtumahallintaan.

Lasten Liike -kerhoihin ilmoittaudutaan ja niitä hallinnoidaan Suomisport-kerhopalvelulla. Suomisportin kautta ohjaajat pääsevät mm. tekemään nimenhuudon, jättämään kerhopalautteen ja lähettämään viestiä kerholaisten vanhemmille.

Lue Lasten Liike -kerhopalvelun seloste käsittelytoimista täällä.

Voiko kerhoon ilmoittautua toisen koulun oppilaita?
Varmista tarkat ilmoittautumistiedot kerhon järjestäjältä. Lisätietoja saat kerhon ilmoittautumissivulta ja suoraan paikallisilta kerho-ohjaajilta.
Ovatko kerholaiset vakuutettuja?
 

Kyllä ovat. Olympiakomitealla on ryhmätapaturmavakuutus tapaturmien varalle. Kerho-ohjaajan tekee vahinkoilmoituksen tapaturman sattuessa.

Mitä Lasten Liike -kerhot maksavat?
Lasten Liike -kerhot ovat kerholaisille pääsääntöisesti ilmaisia tai hyvin edullisia. Jokainen seura tai yhdistys, joka toimintaa järjestää paikallisesti, määrittelee onko kerho maksullinen vaiko ei.
Onko ilmoittautuminen sitova?
Paikallisesti toimintaa järjestävä taho määrittelee onko kerhoon sitoutuminen sitova. Jokainen kerholainen sitoutuu noudattamaan kyseisen kerhon omia pelisääntöjä.
Ketkä ovat ohjaajia kerhoissa?
Lasten Liike -kerhoja ohjaavat paikallisten urheiluseurojen, yhdistysten ja muiden tahojen koulutetut ohjaajat. Kaikki Lasten Liike -ohjaajat käyvät osana kerhotukeamme Lasten liikunnan ohjaajakoulutuksen (6h). Jos olet kiinnostunut ohjaajakoulutuksesta tai sen sisällöstä, ota yhteyttä paikalliseen liikunnan aluejärjestöönne (linkki aluejärjestön sivulle).

LAHJOITTAJALLE / TUKIJALLE

Mihin lahjoitukseni kohdistuu? / Mitä lahjoituksella saadaan aikaan?

Lahjoituksella kerätyt varat kohdistetaan Lasten Liike -kerhojen pyörittämiseen. Kerhot voivat hakea tukea Lasten Liikkeeltä tarpeensa mukaisesti kerran vuodessa koko lukuvuodeksi. Valitut tahot sitoutuvat toteuttamaan kerhoja Lasten Liikkeen periaatteiden mukaisesti. Näin toimien varmistutaan siitä, että tuella on mahdollisimman suuri vaikuttavuus ja että toiminnan laatu säilyy.

Ensisijaisesti raha kohdistuu suoraan ohjaajakorvauksiin. Muita mahdollisia käyttökohteita ovat esimerkiksi liikuntavarusteet ja muu tuki kuten uimaliput ja kuljetukset. Lahjoittaja voi toivoa lahjoitusta tehdessä mille alueelle tuki/kerho annetaan. Emme voi kuitenkaan taata, että lahjoituksella syntyy toimintaa juuri tietylle paikkakunnalle tai koululle.

Lahjoituksen kulut ovat noin 20 % eli 80 % lahjoituksesta menee paikallisille kerhojen toteuttajilla. Kuluilla katetaan mm. tämän internet-sivun kustannus ja maksutavoista johtuvat kulut. 

Mitä lahjoituksellani saadaan?
Esimerkkejä lahjoitussummista ja mitä niillä saadaan:

  • kaksi euroa – yksi kerhokerta yhdelle lapselle
  • 200 euroa – monipuolinen liikuntavälinesetti kerholle
  • 500 euroa – ohjaaja kerholle koko lukuvuodeksi (yksi tunti viikko, 10 viikkoa syksyllä ja 10 keväällä, yhteensä 20 kertaa)
  • 1000 euroa – kaksi ohjaajaa isolle tai erityishuomiota vaativalle kerhoryhmälle (yksi tunti viikko, 10 viikkoa syksyllä ja 10 keväällä, yhteensä 20 kertaa)
Kuka päättää mihin raha menee?
Paikalliset kerhot hakevat tukea toimintaansa Lasten Liike -haun kautta maaliskuussa.  Päätökset tuen saajista tekevät liikunnan aluejärjestöt, jotka tuntevat parhaiten lähialueensa tarpeen. Tuki myönnetään tarveperusteisesti sinne missä sillä on suurin vaikutus. Ensi sijaisesti tuki kohdistuu uuden liikuntakerhotoiminnan luomiseen.

TOIMINNANTOTEUTTAJILLE

Olethan yhteydessä paikalliseen liikunnan aluejärjestöön tai Olympiakomiteaan, jos sinulla on kysymyksiä toiminnan kulusta, järjestämisestä tai muusta kerhoihin liittyvästä.