MAHDOLLISTAJAT

Alta löydät tietoja Lasten Liikkeen toiminnan tukijoista. Kiitos teille kaikille, jotka olette mukana tuomassa iloa ja liikettä lasten iltapäiviin!

Lasten Liike -kerhot eivät ole mahdollisia ilman teitä!

Perustajakumppani

”Vuosina 2015-2016 kymmenellä eri paikkakunnalla toteuttamamme erittäin positiivisen vastaanoton saanut Lasten Liike -pilotti vakuutti meidät siitä, että toimintaa kannattaa jatkaa. Fazerille on kunnia-asia olla mukana lasten liikkeen lisäämisessä käynnistyvän laajemman toiminnan kautta. Haluamme hankkeen avulla kohdistaa tukeamme isommalle joukolle ja samalla olla vaikuttamassa meille tärkeään teemaan, lasten hyvinvointiin. Liikkumattomuuteen puuttumisella voi olla merkittävä vaikutus koko Suomen elinvoimaisuudelle. Olen hyvilläni siitä, että mukaan on jo tässä vaiheessa lähdössä muitakin yrityksiä.”

Christoph Vitzthum, konsernijohtaja

Pääkumppani

”Tämän hienon hankkeen pääkumppanuus on HK:n lahja 100-vuotiaalle Suomelle. Kumppanuus ilmentää hyvin sitä, että haluamme olla mukana parantamassa suomalaisten arkea nyt ja tulevaisuudessa. Lähdemme innolla mahdollistamaan liikunnallista iltapäivää lapsille ja toivottavasti hanke laajenee avullamme osaksi lasten jatkuvaa iltapäivätoimintaa.”

Kim Lindholm, markkinointipäällikkö

Kumppanit

”Haluamme olla mukana kumppanuuksissa, joilla on suuri vaikutus perheiden hyvinvointiin ja paikkakuntien elinvoimaisuuteen.

Liikunnan lisäämisellä on useita suotuisia vaikutuksia ja tutkimusten mukaan se esimerkiksi edistää oppimista. Hienoa on myös se, että Lasten Liikkeen tuella järjestetty iltapäivätoiminta helpottaa perheiden arjen hallintaa.”

Pirkko Harrela, sidosryhmäsuhdejohtaja

”Kun lapsi tulee kotiin hymyilevänä, punaposkisena ja vaatteet ruohonvihreässä on takana onnistunut päivä.

Elämäntapojen muuttuessa ja harrastusten kustannusten yhä noustessa, me haluamme olla mukana tukemassa laadukasta paikallista toimintaa, joka rohkaisee lapsia liikkumaan, kokemaan ja oppimaan uutta. Lasten Liike on tähän oivallinen keino.”

Eeva-Leena Tiainen, markkinointipäällikkö

”Jokaiselle lapselle on annettava mahdollisuus liikkua. Liikunta luo pohjaa terveellisille elämäntavoille, kehittää sosiaalisia taitoja ja auttaa lasta keskittymään, mikä puolestaan tehostaa uuden oppimista.

On hienoa, että saamme olla mukana tässä yhteisessä ponnistuksessa, joka toivottavasti auttaa monia lapsia löytämään itselleen mieluisia tapoja liikkua, ulkoilla ja harrastaa yhdessä toisten kanssa.”

Elina Björklund, toimitusjohtaja

Lasten Liike -kerhoja ovat myös mm. tukeneet:

Eazybreak

Kainuun Kokoomus

OP Helsinki

OP Lounaisrannikko

OP Oulainen

Pelican Self Storage

Visma

Yritysmaratonviesti

Lahjoita sinäkin
lapsille liikuntaa

 

 

LÄHDE MUKAAN!

10 + 2 =