Koulujen liikuntakerhotoiminta saa merkittävän tuen, kun suomalaisyritykset mahdollistavat yhdessä Lasten Liike -nimellä kulkevan valtakunnallisen toiminnan seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Fazerin aloitteesta alkanut pilotointi sai aikaan erinomaisia tuloksia eri paikkakunnilla. Toimintamallin vakiinnuttamiseen tulevat mukaan Fazerin lisäksi Reima ja Omo. Tavoitteena on suunnata alakoulujen iltapäivätoimintaan seuraavien kolmen vuoden aikana vähintään miljoona euroa.

Vuoden 2017 alussa toimintansa aloittava uusi Olympiakomitea toimii laajasti lasten liikkeen lisääjänä yhdessä päiväkotien, koulujen, lajiliittojen ja seurojen kanssa. Yhteistyö liittyy suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteiseen menestyssuunnitelmaan, jonka yhtenä tavoitteena on luoda liikunnan avulla lapselle hyvä päivä. Päivässä toteutuvat innostus, monipuolisuus ja -lajisuus, paljon liikettä ja leikkiä sekä terveelliset elämäntavat.

Liikkumattomaan elämäntapaan kasvetaan jo varhaisvuosien aikana

Lapsien yksinäiset iltapäivät ja liikkumattomuus kuormittavat lapsiperheiden arkea. Eniten tämä koskettaa alakouluikäisten lasten perheitä. Koulujen liikuntakerhotoiminta tavoittaa noin viidesosan lapsista. Lasten Liike -iltapäivien tavoitteena on tarjota monipuolista liikunnallista harrastustoimintaa mahdollisimman monelle alakouluikäisille lapselle koulupäivän yhteydessä urheiluseurojen ja muiden paikallisten toimijatahojen yhteistyöllä.

– Vuosina 2015-2016 kymmenellä eri paikkakunnalla toteuttamamme erittäin positiivisen vastaanoton saanut Lasten Liike -pilotti vakuutti meidät siitä, että toimintaa kannattaa jatkaa. Fazerille on kunnia-asia olla mukana lasten liikkeen lisäämisessä ensi vuonna käynnistyvän laajemman toiminnan kautta. Haluamme hankkeen avulla kohdistaa tukeamme isommalle joukolle ja samalla olla vaikuttamassa meille tärkeään teemaan, lasten hyvinvointiin. Liikkumattomuuteen puuttumisella voi olla merkittävä vaikutus koko Suomen elinvoimaisuudelle. Tutkimusten mukaan liikkumattomuuteen kasvetaan pahimmillaan jo varhaisvuosien aikana ja tästä syystä lasten liikkeen lisäämisen pitää olla yhteinen asia. Olen hyvilläni siitä, että mukaan on jo tässä vaiheessa lähdössä muitakin yrityksiä, kertoo Fazerin konsernijohtaja Christoph Vitzthum.

– Jokaiselle lapselle on annettava mahdollisuus liikkua. Liikunta luo pohjaa terveellisille elämäntavoille, kehittää sosiaalisia taitoja ja auttaa lasta keskittymään, mikä puolestaan tehostaa uuden oppimista. On hienoa, että saamme olla mukana tässä yhteisessä ponnistuksessa, joka toivottavasti auttaa monia lapsia löytämään itselleen mieluisia tapoja liikkua, ulkoilla ja harrastaa yhdessä toisten kanssa, toteaa Reiman toimitusjohtaja Elina Björklund.

– Kun lapsi tulee kotiin hymyilevänä, punaposkisena ja vaatteet ruohonvihreässä on takana onnistunut päivä. Elämäntapojen muuttuessa ja harrastusten kustannusten yhä noustessa, me haluamme olla mukana tukemassa laadukasta paikallista toimintaa, joka rohkaisee lapsia liikkumaan, kokemaan ja oppimaan uutta. Lasten Liike on tähän oivallinen keino, lisää Omon markkinointipäällikkö Sanna Dooley.

Iltapäivät liikuntayhteisön yhteinen valinta

Koulun, seurojen, lajien ja muiden liikunta-alan toimijoiden sekä opetus- ja kulttuuriministeriön merkittävän tuen ansiosta iltapäivissä on jo paljon toimintaa ja hienoja innovatiivisia ratkaisuja. Olympiakomitean koordinoiman Lasten Liikkeen tavoitteena on tukea olemassa olevaa toimintaa sekä laajentaa sitä. Tavoitteena Lasten Liikkeessä seuraavan kolmen vuoden aikana on tukea 500 kerhoa, saada mukaan 10 000 lasta ja lisätä liikettä 700 000 tunnilla. Toiminnan isona päämääränä on taata jokaiselle lapselle harrastus koulupäivän yhteyteen

– Olen kiitollinen siitä, että nyt yhteistyöhön lähteneet yritykset haluavat olla mukana lisäämässä lasten liikettä iltapäivissä. Meidän tavoitteemme on ilon ja innostuksen sytyttäminen ja luoda mahdollisuus lapsille kokeilla monipuolisesti eri lajeja ja löytää oma harrastus. Liikunnallisen elämäntavan omaksuminen lapsuudessa ja sen ylläpitäminen on erittäin tärkeää. Yritysten lisäksi keskeiset mahdollistajat Lasten Liikkeessä ovat eri liikuntajärjestöt, lajit, seurat ja koulut. Haluamme kutsua mukaan kaikki tahot rakentamaan lapselle hyvää päivää liikunnan avulla, sanoo Olympiakomitean puheenjohtaja Timo Ritakallio.

Lue lisää!