Lasten Liike kerhoja toimii Lappeenrannassa kolmen eri seuran yhteistyöllä kaikkiaan kolmella eri koululla. Tutustuimme Kaukaan koulun kerhoon yhdessä Lasten Liike -kumppani UPM:n kanssa.

Lue artikkelistamme kuinka yhteistyö pelaa saumattomasti eri toimijoiden välillä.

Jenna Backman tekee nimenhuudon ennen kerhon alkua sähköiseen kerhotyökaluun.

 

– Lasten Liike toiminta on koulun näkökulmasta erittäin vaivatonta. Minun on pitänyt vain varmistaa, että tilat ovat käytettävissä. Koulun hyvä porukkahenki markkinoi kerhoa itsestään. Yhden valmiin Wilma-viestin pistin menemään, summaa Kaukaan koulun rehtori Hanna-Maria Toivanen syksyllä alkanutta Lasten Liike kerhoa.

– Kerhoon on helppo tulla, kun kouluympäristö on tuttu kaikille. Tarpeen tullen välipalalla ehtii käydä vaikka kotona. Vanhemman on helppo luottaa toimintaan, jatkaa Toivanen ensikokemuksia kerhosta.

Seura-ammattilaiset apuna – 5.-6.-luokkaiset haasteena

Lappeenrannassa Lasten Liike kerhoa järjestää kolme seuraa yhdessä: Pesä Ysit, PEPO Lappeenranta ja Lappeenrannan voimistelijat.

– Olemme iloisia, että saamme seuroista apua liikunnan lisäämiseen kouluissa. Onhan se hienoa, että niin sanotusti ammattilaiset tulevat ohjaamaan! Luokanopettajat ovat erittäin taitavia, mutta opettavat eri näkökulmasta, Toivanen kertoo.

– Parasta Lasten Liike kerhotoiminnassa on ollut se, että lapset saavat ideoida kerhossa tekemisiään ja ovat kerhon jälkeen ehdottaneet liikuntatunneilla lajeja ja leikkejä, joita voitaisi tehdä, Toivanen jatkaa.

Haasteena Toivanen näkee koulun vanhempien ikäluokkien aktivoinnin. Viides- ja kuudesluokkalaisten ryhmään mahtuisi vielä kerholaisia. Yksi syy saattaa olla, että ylempiluokkalaiset harrastavat jo omalla vapaa-ajallaan paljon.

Kerho-ohjaaja ja Pesä Ysien Junioripäällikkö Jenna Backman jakaa Toivasen näkemyksen haasteissa. Kaukaan, Skinnarilan ja Voisalmen koulujen nuorempien lasten kerhoryhmät ovat täynnä. Vanhempien koululaisten kerhoryhmiin vielä mahtuisi.

– Lisämarkkinointia on mietitty keväälle vanhempien ryhmän aktivoimiseksi, sanovat Backman ja Toivanen yhteen ääneen.

 

Kerhon vuosi- ja tuntisuunnitelma laadittu etukäteen

Lasten Liike kerhoissa kerätään lapsilta palautetta hymynaamoin.

Pesä Yseistä on kerhossa kaksi ohjaajaa per kerho.

– Joskus rekryämme myös kolmannen ohjaajan, kertoo ohjaaja Ville Pulkkinen. Pulkkinen toimii kerho-ohjaajana, mutta myös Pesäpalloliiton seuratyönkehittäjänä Itä-Suomessa. Ohjaajan työ tuo mukavaa vaihtelua päivittäiseen toimistotyöhön.

– Olemme toteuttaneet Lasten Liike -ideologiaa eli toteuttaneet mahdollisimman monipuolisia sisältöjä. Emme todellakaan ole pelanneet pelkkää pesistä. Koetamme aina yhdistää monipuolisen liikunnan välineen hallintaan sekä kehonhallintaan. Seurayhteistyö Lappeenrannan voimistelijoiden ja jalkapalloseura PEPO:n kanssa vahvistaa kerhon monipuolisuutta, täydentää Pulkkinen

– Meillä on ohjaajien kesken oma Whatsapp-ryhmä, jossa viestittelemme akuuteista aiheista ja ideoista kerhokerroille. Vuosisuunnitelma on laadittu ja jaettu eri seurojen kesken jo heti kerhovuoden aluksi, summaa Backman hyviä käytäntöjä ohjaajien kesken.

 

Kohti syvempää yhteistyötä oppilashuolto, kunta ja liikunnan aluejärjestö tiiviissä yhteistyössä

Lappeenrannan Lasten Liike kerhotoimintaan ovat sitoutuneet niin seurat, koulut, kunta kuin liikunnan aluejärjestökin. Lappeenrannan Opetustoimenjohtaja Mari Routti on muun muassa selvittänyt, missä kerhotoimintaan on eniten tarvetta. Kerhoja on ohjattu sinne, missä tarve on ollut suurin. Taustalla valintoihin ovat saattaneet vaikuttaa alueella vallitseva työttömyys, harrastusmahdollisuuksien vähyys, maahanmuuttopainotteinen ryhmä tai jokin muu sosioekonominen muuttuja.

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n lasten ja nuorten liikunnankehittäjä Lasse Heiskanen on koonnut ryhmiä yhteen.

– Olen ottanut koordinoivan roolin alueellamme. Palaute kerhotoiminnasta sekä toimintamallista yhteistyössä eri tahojen kesken on ollut erittäin hyvää. Tämä malli toimii meillä, Heiskanen toteaa.

 

UPM tukee paikallista toimintaa

Kaukaan koulu sijaitsee UPM:n Kaukaan tehtaiden välittömässä läheisyydessä.

UPM:n ja Lasten Liikkeen yhteistyö perustuu paikalliseen vaikuttavuuteen.

– Haluamme olla mukana kumppanuuksissa, joilla on suuri vaikutus perheiden hyvinvointiin ja paikkakuntien elinvoimaisuuteen. Liikunnan lisäämisellä on useita suotuisia vaikutuksia ja tutkimusten mukaan se esimerkiksi edistää oppimista. Hienoa on myös se, että Lasten Liikkeen tuella järjestetty iltapäivätoiminta helpottaa perheiden arjen hallintaa, kertoo UPM:n sidosryhmäsuhdejohtaja Pirkko Harrela.

 

Jouluna lomaillaan

Lasten Liike kerhotoiminta jatkuu heti joululoman jälkeen. Kaukaan koulu on ehdottomasti kiinnostunut jatkamaan Lasten Liike kerhoa myös lukuvuonna 2018-2019.

– Haluaisimme tehdä vielä enemmän! Meidän pitää kartoittaa kaikki rahoitusmahdollisuudet, viittaa Kaukaan koulun rehtori Toivanen esimerkiksi kunnan rooliin kerhotuen saannissa.

– Haluamme myös tiivistää yhteistyötä koulun terveydenhuollon ja oppilashuollon ja kerhon välillä. Olemme jo nyt vinkanneet terveystarkastuksen yhteydessä oppilaille, että hei oletteko kuulleet, että meillä on ilmaista kerhotoimintaa koulun jälkeen, Toivanen kertoo lopuksi.

– Liikunnallinen elämäntapa opitaan pienenä, siksi teemme tätä työtä, ohjaaja Ville Pulkkinen summaa.

Katso Instagramistamme video mitä mieltä Kaukaan koulun oppilaat ovat liikuntakerhosta.

Kiitos Kaukaan kerholaisille vierailusta ja hyvää itsenäisyyspäivää!

 

Ville Pulkkinen opastaa takaperin kuperkeikkaa Kaukaan koulun Lasten Liike kerhossa.