Alakouluikäisen lapsen tulisi liikkua vähintään kaksi tuntia monipuolista liikuntaa joka päivä. Kaksi tuntia tulisi sisältää muutamia reippaita pätkiä, joissa puna nousee poskille ja syke kohoaa.

Jokapäiväinen liikunta edistää lapsen oppimista ja lukemista vaikuttaen positiivisesti muun muassa koulumenestykseen. Liikunta edistää myös sosiaalisia taitoja, sillä liikuntaharrastuksissa toimitaan ryhmässä. Liikuntaa harrastava lapsi liikkuu todennäköisesti myös vanhempana.

Lue lisää varhaisvuosien liikuntasuosituksista täällä: https://storage.googleapis.com/valo-production/2016/12/varhaisvuosien-fyysisen-aktiivisuuden-suositukset-2016-okm.pdf

Lue lisää alakoululaisten liikuntasuosituksista täällä: http://www.ukkinstituutti.fi/filebank/1477-Fyysisen_aktiivisuuden_suositus_kouluikaisille.pdf

LAHJOITA LIIKUNTAA

Voit lahjoittaa tunteja liikuntaa lapselle tai kerhon koko ryhmällä lukuvuodeksi.