Jokapäiväinen liikunta edistää lapsen oppimista ja lukemista vaikuttaen positiivisesti muun muassa koulumenestykseen. Liikunta edistää myös sosiaalisia taitoja, sillä liikuntaharrastuksissa toimitaan usein ryhmässä. Liikuntaa harrastava lapsi liikkuu todennäköisesti myös vanhempana.

Mutta kuinka paljon minun lapseni tulisi liikkua? -on kysymys, jota vanhemmat usein miettivät.

Kokosimme alle liikuntasuositukset ikäryhmittäin.

 

5-7-VUOTIAS LIIKKUJA

SUOSITUS: Vähintään kolme tuntia monipuolista liikuntaa päivittäin.

LIIKUNTAMUODOT: Tanssi, jumppa, pyöräily, potkupyöräily, hiihto, luistelu, puistoilu ovat kivoja!

TAIDOT:

 • Lapsen motoriset perustaidot (tasapaino-, liikkumis- ja välineenhallintataidot) ovat suht kehittyneet.
 • Lapsi kykenee tekemään asennonmuutoksia liikkeessä.
 • Osaa tasapainoilla jonkin verran, mutta tasapainollinen eteen ja taakse valmius ei ole täysin kehittynyt.
 • Käden ja silmän koordinaatio on kehittynyt.
 • Nopea kasvunvaihe saattaa aiheuttaa kömpelyyttä.

MITÄ VÄLTTÄÄ:

 • yli tunnin mittaisia istumahetkiä
 • pidemmät istumishetket olisi hyvä myös tauottaa

 

8-11-VUOTIAS LIIKKUJA

SUOSITUS: 1 1/2 – 2 tuntia monipuolista liikuntaa sisältäen reippaita hengästyttäviä pätkiä.

LIIKUNTAMUODOT: Tässä iässä liikkuminen voidaan kokea sosiaalisena juttuna, joten harrastuksissa kaverit tulevat tärkeämmiksi. Lapsen on hyvä kokeilla eri lajeja ja saada positiivisia kokemuksia liikunnasta. Osaa saattaa kiinnostaa liikunta myös enemmän kilpailumielessä.

TAIDOT:

 • Lapsen kehon hahmottaminen joka suunnassa on pääosin kehittynyt.
 • Useimmiten lapsi on valmis lisääntyvälle liikunnalle sekä haastavimmille liikuntamuodoille.
 • Esiteini-ikä, erityisesti tässä vaiheessa tytöillä, voi aiheuttaa levottomuutta ja kömpelyyttä.

MITÄ VÄLTTÄÄ:

 • yli kahden tunnin ruutuaikaa
 • yksipuolista liikuntaa
 • voimaharjoittelua (kuntosali) ennen murrosiän päättymistä

 

12-15-VUOTIAS LIIKKUJA

SUOSITUS: 1-1 ½ tuntia liikuntaa päivittäin. Vähintään pari kertaa viikossa 30 minuuttia reipasta hengästyttävää liikuntaa putkeen. Erityisesti liikkuvuuteen koulupäivien pidetessä olisi hyvä kiinnittää lisähuomiota.

LIIKUNTAMUODOT: Kaikki liikunta käy ja nuoren olisi hyvä löytää tapoja liikkua niin yksin kuin ryhmässä. Omaehtoista liikuntaa voi harrastaa vaikka vanhemman kanssa lenkkeillen – joskus teini-ikäisenkin saa mukaan!

TAIDOT:

 • Tässä iässä nuori kokee merkittäviä fyysisiä muutoksia tuki- ja liikuntaelimistössä. Esimerkiksi pituuskasvu vaikuttaa kehon toimintaan ja hallintaan. Kehon hahmottaminen häiriintyy ja jo opitut taidot voivat näyttää ja tuntua kadotetuilta.
 • Monipuolinen liikkuminen tuo taidot takaisin.

MITÄ VÄLTTÄÄ:

 • yli kahden tunnin ruutuaikaa
 • yksipuolista liikuntaa

 

 

LISÄTIETOJA AIHEESTA:

Opetus- ja kulttuuriministeriö: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75405/OKM21.pdf

UKK-Instituutti: http://www.ukkinstituutti.fi/filebank/1477-Fyysisen_aktiivisuuden_suositus_kouluikaisille.pdf

Terve koululainen: https://www.tervekoululainen.fi/ylakoulu/fyysinen-aktiivisuus/