Lasten Liike -kerhot ovat käynnissä lähes 100 paikkakunnalla. Vuodesta 2016 Lasten Liike on tukenut eri seuroja ja järjestöjä järjestämään matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintaan. Lasten Liikkeen ideana on tuoda ilmaiset liikuntakerhot jokaisen lapsen ulottuville.

Isona osana Lasten Liike tukea jokaiselle Lasten Liike kerho-ohjaajalle tarjotaan lasten liikunnanohjaaja kurssi. Lue kuinka kurssi toteutettiin 4300 asukkaan Polvijärvellä Pohjois-Karjalassa. 

 

 

Polvijärven vapaa-aikatalolla järjestettyyn Lasten liikunnan ohjaajakoulutukseen osallistui toistakymmentä matalan kynnyksen liikuntaharrastuksen liikunnanohjauksesta kiinnostunutta.

Polvijärven lisäksi mukana oli osallistujia Joensuusta ja Juuasta. Päivän kestäneen koulutuksen järjesti Pohjois-Karjalan Liikunta ry, Pokali, yhdessä Polvijärven kunnan kanssa.

Lähtökohtana Lasten liikunnanohjaajakoulutuksessa on, että lapsilla olisi liikuntakerhossa hauskaa.

– Tämä koulutuksen sisältö on otettu käyttöön kolme vuotta sitten. Lasten liikunnassa perusasiat eivät ole muuttuneet, mutta mukana on uusia ja erilaisia pelejä, nuorisotyön koordinaattori ja Pokalin kouluttaja Annu Jantunen kertoo.

Koulutuspäivä jakautui kolmeen osioon. Lyhyet teoriajaksot oli sijoitettu käytännön opetuksen lomaan ja suoraan ohjaukseen siirrettävässä muodossa. Ohjauksessa on aina huomioitava myös liikuntarajoitteiset tai muuta erityshuomiota tarvitsevat henkilöt. Sisältöä voidaan muokata kaikille soveltuviksi.

– Te olette aikuisia ja annan vastuun teille. Saatte valita omat varusteet, ja jos teillä on liikuntaa rajoittavia tekijöitä, en puutu niihin, Jantunen evästi.

 

Lasten lähtökohta on hauskuus

Annu Jantunen on itse ollut mukana liikunnanohjauksessa 15-vuotiaasta lähtien. Omakohtaisen urheilutaustan lisäksi hänellä on pitkäaikainen

kokemus urheiluvalmennuksesta. Jantunen korostaa sitä, että lasten liikunnan on oltava hauskaa ja leikinomaista.

– Toivon, että olette itse aktiivisia ja tuotte mukaan omia kokemuksianne ja vertaatte niitä täällä opittuun, Jantunen kertoo koulutettaville.

Lasten liikunnan leikkisyys tuotiin esille jo heti ensimmäisissä käytännön opetustehtävissä. Näihin kuului muun muassa hippaleikkinä leikitty aamukävely.

Koulutuksen tavoitteena on antaa ohjaajille käytännön ideoita peleistä ja leikeistä, joilla kehitetään lasten fyysisen kunnon eri osa-alueita.

 

Olympiakomitealta tukea liikuntaan

Liikunnanohjaajien koulutuksen taustalla on Olympiakomitean jakama Lasten liike -kerhotuki matalankynnyksen liikuntakerhojen järjestämiseen koulupäivien yhteydessä 2019-2020. Kerhoja käynnistyy tänä syksynä 26 Pohjois-Karjalan alueella eri seurojen ja yhdistysten toteuttamina yhteistyössä koulujen kanssa.

Ohjaajien koulutuksella halutaan taata kerhojen hyvä laatu.

– Osana Lasten Liike tukea Olympiakomitea on jakanut 500 euron koulutusseteliä kaikille kunnille, jotka ovat halunneet olla mukana kouluttamassa oman kuntansa ohjaajia, kertoo Pokali ry:n lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä Mira Kostamo.

Koulutussetelin saamisen edellytyksenä on, että esimerkiksi kunta on osallistunut koulutuksenjärjestämiskustannuksiin myös 500 eurolla.

– Tuolla tuhannella eurolla koulutetaan noin 15-20 ohjaajaa. On ollut hieno huomata, kuinka aktiivisesti kunnat ovat lähteneet kouluttamaan oman kuntansa ohjaajia, Kostamo iloitsee.

Koulutusta on järjestetty yhteistyössä kuntien kanssa Polvijärven lisäksi myös Tohmajärvellä, Kiteellä sekä Ilomantsissa.

 

(alkuperäinen uutinen julkaistu Outokummun seudussa 10.10.2019, kirjoittaja: Ilpo Paananen).