Lapsella on oikeus harrastukseen, jossa ei tarvitse kokea painetta, kiusaamista tai muuta epäasiallista käytöstä. YK:n lapsen oikeuksien sopimus täyttää 20. marraskuuta 30 vuotta. Sopimukseen sisältyy lapsen oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan. Olympiakomiteassa tehdään töitä, jotta jokaisella lapsella olisi mahdollisuus osallistua maksuttomiin liikuntakerhoihin koulupäivän jälkeen. Olympiakomitean koordinoima Lasten Liike haastaa nyt kunnat mukaan hyödyntämään toimintamallia. Suomalaiset suuryritykset ovat mukana vauhdittamassa kerhoja.

– Lasten liikkumattomuus ja syrjäytyminen ovat isoja yhteiskunnallisia ongelmia. Haasteena on erityisesti lasten toimettomuus iltapäivisin koulun jälkeen ja harrastusten painottuessa iltaan. Arvion mukaan 2/3 lapsista jää iltapäivien liikuntakerhojen ulkopuolelle, vaikka suurin osa lapsista haluaisi mukaan, kertoo Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen.

– Iltapäivien liikuntakerhoilla haluamme vähentää lasten yksinäisiä iltapäiviä ja tarjota heille sosiaalisen yhteisön, johon kiinnittyä. Lapselle liikunta on ennen kaikkea hauskaa yhdessä tekemistä. Kyse on paljon muustakin kuin terveysvaikutuksista. Tuomalla harrastukset iltapäiviin vähennämme vanhempien taakkaa ja kevennämme iltojen harrasterallia.

 

Espoo mukaan kehittäjäkumppaniksi

Suomeen rakennetaan parhaillaan yhdenvertaisen harrastamisen mallia, jonka tavoitteena on taata jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus mieluisaan harrastukseen. Lasten Liike mahdollistaa lapselle matalan kynnyksen liikuntaharrastamisen koulupäivän yhteydessä. Olympiakomitea kannustaa kuntia mukaan Lasten Liike -mallin kehittämiseen ja toteuttamiseen.

– Nyt jokaisella kunnalla on oma tapansa järjestää iltapäivien liikuntakerhoja. Kunnat tekevät tärkeää työtä, mutta samoja asioita keksitään uudelleen ja uudelleen. Lasten Liike on valmis konsepti, Salonen muistuttaa.

Espoossa matalan kynnyksen kerhotoimintaa on järjestetty jo yli 10 vuoden ajan. Nyt Espoo lähtee mukaan Lasten Liike -mallin kehitykseen.

-Espoo haluaa olla Suomen paras paikka lapsiperheille. Näemme, että Lasten Liike nostaa edelleen kerhojemme laatua. Erityisesti Lasten Liikkeen ohjaajakoulutuksesta on varmasti apua kerhojen ohjaajille. On tärkeää, että lapsille tarjottu toiminta on tasalaatuista ja lapsen ehtoista, kertoo Espoon liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja Martti Merra.

Suomalaiset suuryritykset ja lahjoittajat vauhdittavat iltapäiviä – Saarioinen uudeksi yrityskumppaniksi

Lasten Liike -toiminnalla on poikkeuksellinen rahoitusmalli. Kerhojen ohjaajakulut katetaan yrityskumppanien ja lahjoittajien tuella. Vuonna 2019 Lasten Liikettä ovat tukeneet mm. Fazer, Unilever, Veikkaus ja UPM. Yrityksille tuki on osa heidän yhteiskuntavastuullista toimintaansa. Lapsille ei myydä mitään. Lasten liikkeen uutena yhteistyökumppanina aloittaa 2020 alusta myös Suomen johtava valmisruokatalo Saarioinen.

”Lasten Liike tarjoaa lapsille ja nuorille mielekästä ja turvallista tekemistä iltapäivisin useilla paikkakunnilla Suomessa, joissa meillä on toimintaa. Olemme mielellämme mukana hankkeissa, jotka edistävät lasten ja perheiden hyvinvointia ja tuovat elinvoimaa tehdaspaikkakunnillemme”, UPM:n sosiaalisen vastuun päällikkö Kaisa Vainikka kertoo.

– Liikunta, monipuolinen ruoka ja riittävä lepo ovat arjen hyvinvoinnin peruspilareita. Koko perheen arki sujuvoituu kun lapset pääsevät liikkumaan heti koulun jälkeen. Tähän Lasten Liikkeen iltapäiväkerhot tuovat erinomaisen ratkaisun, Saarioisten kuluttajakokemuksesta vastaava johtaja Tia Yrjölä kiteyttää.

– Ilman yrityskumppaneita ja lahjoittajia toimintaa ei olisi saatu pystyyn. Onkin upeaa, että myös Saarioinen kokee perheiden hyvinvoinnin läheiseksi asiaksi.  Lasten Liike on hieno esimerkki järjestöjen, julkisen sektorin ja yritysten yhteistyöstä, Salonen toteaa.

 

Lisätiedot:

Olympiakomitea, toimitusjohtaja Mikko Salonen, mikko.salonen@olympiakomitea.fi, p. 040 5410 295

UPM, sosiaalisen vastuun päällikkö Kaisa Vainikka, kaisa.vainikka@upm.com, p. 0400 382 843

Saarioinen, kuluttajakokemuksen johtaja, Tia Yrjölä, tia.yrjola@saarioinen.fi , p. 050 593 21 68

Espoon Kaupunki, liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja Martti Merra, martti.merra@espoo.fi, p. 043 824 9586

 

Lasten Liike on Olympiakomitean ja koko liikuntayhteisön yhteinen ponnistus lasten ja nuorten liikuntakerhotoiminnan lisäämiseksi. Olympiakomitea lanseerasi vuonna 2016 Lasten Liike -iltapäiväkerhot ja toiminta on laajentunut jo yli 100 paikkakunnalle. Lasten Liikkeen ideana on tarjota lapsille maksutonta, matalan kynnyksen liikunnallista iltapäivätoimintaa koulupäivien jälkeen. Kerhoissa on mahdollista kokeilla eri liikuntamuotoja iloisessa, turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä. Toimintaa toteutetaan paikallisesti liikunnan aluejärjestön, kuntien, koulujen, urheiluseurojen ja yhdistysten yhteistyöllä koulupäivän yhteydessä. Kerhotoiminnan ohjaamisesta vastaavat urheiluseurojen ja muiden paikallisten yhdistysten koulutetut ohjaajat ja mukana toiminnassa on tällä hetkellä jo yli 200 urheiluseuraa ja muuta yhdistystä.

Tulokset kerhoista ovat vaikuttavia: lasten koulu sujuu paremmin, suhde liikuntaan on muuttunut positiivisemmaksi ja lapset viettävät enemmän aikaa kavereiden kanssa. Lasten Liike -tunnus kertoo laadukkaasta toiminnasta, jossa hyvän matalankynnyksen kerhotoiminnan laatukriteerit täyttyvät varmasti.