Lasten Liike -laatumerkki auttaa perheitä löytämään lähialueen harrastustarjonnasta ne ryhmät, joihin kaikki lapset ovat tervetulleita. Toimintaan osallistuminen ei edellytä aiempaa liikunnallista harrastusta tai erityisiä lajitaitoja, vaan jokainen voi osallistua juuri sellaisena kuin on. 
Lasten Liike -ryhmät ovat kaikille avoimia liikunnallisia harrastusryhmiä. Niiden painopisteenä on iloinen liikkuminen – ei totinen treenaaminen. Lapsia kannustetaan osallistumaan kertomalla, että toimintaan voi tulla mukaan vaikkei aiempaa liikunta- tai harrastustaustaa olisikaan.

Tähän voisin lähteä mukaan. Miten toimin?

Lasten Liikkeen laatumerkki on kaikkien harrastustoimintaa järjestävien tahojen käytössä silloin, kun

  1. toiminnan järjestäjä ja ohjaaja sitoutuvat Lasten Liikkeen laatulupaukseen
  2. ohjaajat osallistuvat Lasten Liike -koulutukseen ja
  3. Lasten Liike -tunnus näkyy perheille toiminnan markkinoinnissa.

Lasten Liikkeen laatulupaus koostuu laadukkaan harrastustoiminnan järjestämiseen liittyvistä hyvistä käytänteistä. Käytänteet ovat Suomen Olympiakomitean, Suomen Paralympiakomitean ja liikunnan aluejärjestöjen yhdessä kokoamia. Ne ohjaavat järjestäjiä kiinnittämään huomiota mm. toiminnan suunnitteluun ja organisointiin, ohjaajan koulutukseen sekä lasten toiveiden kuulemiseen. Samalla ne auttavat järjestäjiä huomioimaan toiminnan saavutettavuutta mm. valmiiden materiaalien avulla.

Liikunnan aluejärjestöt vastaavat Lasten Liikkeen koulutuksista ja heiltä voi tiedustella avoimien koulutusten lisäksi myös tilauskoulutuksia esimerkiksi kunnalle, yhdistykselle, seuralle tai yritykselle.

Tunnus on perheille merkki toiminnan laadusta

Lasten Liike -laatutunnuksena toimii sininen Lasten Liikkeen logo. Se ja muut materiaalit löytyvät maksutta Lasten Liikkeen materiaalipankista.

Laatutunnusta saa käyttää vain niiden ryhmien markkinoinnissa, jotka täyttävät Lasten Liikkeen laatulupauksen. Lasten Liike -ryhmissä monipuolisuuden ja toiminnan laadun takaavat eritoten koulutuksen käyneet ohjaajat, joten jokaisen ohjaajan on osallistuttava koulutukseen.

 

”XX -ryhmällä/ryhmillä on Suomen Olympiakomitean Lasten Liike -laatutunnus.”