Tuoreen LIITU -tutkimuksen mukaan vain 1/3 osa (38%) lapsista ja nuorista liikkuu suositusten mukaan. Joka kymmenes lapsi liikkuu ainoastaan 0-2 kertaa viikossa.

Erityisen huolestuttavaa on, että lasten suhde liikuntaan on heikentynyt sekä liikunnalle koetaan entistä enemmän esteitä. Yleisimmät esteet olivat harrastamisen kalleus, terveydelliset syyt, liika kilpaileminen ja ylipäätään liikunnan arvon kieltäminen.

Enemmän liikkuvat kokivat voivansa paremmin ja kärsivät vähemmän yksinäisyydestä kuin vähemmän liikkuvat.

Iltapäivien liikuntakerhoilla suuri merkitys lasten hyvinvointiin

Lasten ja nuorten liikunnan edistämiseksi tarvitaan sektorirajat ylittävää usean toimijan yhteistyötä. Toimia, jotka kohdistuvat lasten ja nuorten arkeen (koulupäivä, iltapäivätoiminta, harrastukset, lähiympäristö, koti).

Lasten Liike tarjoaa ratkaisua tähän liikuntapommiin tekemällä liikuntakerhojen järjestämisestä mahdollisimman helppoa.

Tavoitteena jokaiselle lapselle mahdollisuus osallistua liikuntakerhoon.

 

Ensimmäiset 10 vuotta ovat lapsen liikuntataitojen oppimisen kannalta todella tärkeitä. Liikunnan tulisi olla monipuolista, leikinomaista sekä liikkuessa tulisi hyödyntää monipuolisesti erilaisia liikkumisalustoja ja -tapoja. Liikunta on ennen kaikkea väline oman kehon syvempään tuntemiseen ja sen toimintojen hahmottamiseen.
-Maria Ulvinen, lasten liikunnan asiantuntija, Suomen Olympiakomitea.

 

Tärkeätä lasten liikkumisessa on, että jokainen löytäisi itselle mieluisan tavan liikkua. Lisäksi, jotta jokainen lapsi pääsisi liikuntakerhoon, kerhojen täytyy olla edullisia. Monet harrastukset ovat nykyisin todella kalliita. Hyvää kerhotoimintaa voidaan järjestää myös matalalla kynnyksellä. Hyvä keino on tuoda kerhotoiminta kouluille. Koulun tiloihin on helppo jäädä koulun jälkeen ja samalla vanhempien kuskaaminen myös vähentyy. Aiheeseen on myös ottanut kantaa Yle -Henrik Dettmann sekä Helsingin-Sanomat

Lasten Liike -kerhokyselyn perusteella voimme sanoa, että kerhotoiminnalle on suuri tilaus ja kerhoista on monenlaista hyötyä lapsille. Vastausten perusteella:

 

Kaikki tietävät liikunnan tuomat hyödyt, ja kuinka taidot kehittyvät parhaiten lapsena. Nyt on meidän tehtävämme kääntää kurssi parempaan suuntaan. Jokainen meistä voi olla mukana näissä talkoissa, joko lahjoittamalla tai järjestämällä Lasten Liike -kerhoja omalla paikkakunnalla.

Tästä linkistä pääset tutustumaan Olympiakomitean Lasten Liike iltapäivät sivuille.

 

Lahjoituksilla ja yritysten tuella liikuntakerhoja lapsille

Lasten Liikkeessä mukana olevat kerhot ovat lapsille ilmaisia tai hyvin edullisia (esim. 2 euroa kerta). Toiminta rahoitetaan yritysten tuella ja yksityisin lahjoituksin.

Lasten Liike polkaistiin käyntiin 2016  yhdessä Fazerin kanssa ja se palkittiin vuoden vastuullisuuskampanjana 2017 Suomen Sponsorointi- ja Tapahtumarkkinointi ry:n toimesta.

Toiminta on kasvanut vuosittain ja  Lasten Liike kerhoja on jo lähes sadalla paikkakunnalla ympäri Suomen. Kerhojen ohjauksesta vastaavat lähes 300 urheiluseuraa ja muuta paikallista yhdistystä. Lasten Liikkeen tavoitteena on tuoda iltapäivien liikuntakerhot jokaisen lapsen ulottuville. Nyt 2/3 lapsista on toiminnan ulkopuolella, vaikka suurin osa haluaisi mukaan.

Lasten Liikkeen toimintaa voi tukea myös suorin lahjoituksin:  https://www.lastenliikeiltapaiva.fi/lahjoita/