Liikkuva lapsi kampanja haastaa suomalaiset tukemaan lasten liikuntaa. Korona on näyttänyt, mikä merkitys lasten liikunnalla ja harrastuksilla on koko perheen hyvinvoinnille. Valitettavasti aivan liian moni lapsi ei pääse mukaan harrastuksiin perheen taloudellisen tilanteen vuoksi.

”Mielestämme jokaisella lapselle on oikeus iloiseen ja turvalliseen liikuntaharrastukseen. Kampanjan ideana on kannustaa suomalaisia tukemaan lasten liikuntaa sekä rahallisesti että omalla aktiivisuudella.” kertoo varainhankinnasta vastaava Mikko Selin Suomen Olympiakomiteasta.

Lahjoituksilla lisää harrastuksia lapsille

Liikkuva lapsi -kampanjan keräystuotot ohjataan paikallisille urheiluseuroille esim. yhteisiin varustehankintoihin, maksuttomien harrastusryhmien perustamiseen tai vähävaraisten lasten harrastamisen tukemiseen. Tuen tavoitteena on taata kaikille lapsille mahdollisuus päästä mukaan urheiluseurojen toimintaan.

”Urheiluseurat ovat merkittäviä lasten liikuttajia. Peräti 60 % 7–15 vuotiasta on mukana urheiluseurojen toiminnassa. Urheiluseurat tarjoavat lapsille turvallisen yhteisön, liikunnan riemua ja ympäristön, jossa voi kehittyä ja oppia uusia taitoja.” jatkaa Selin.

Lasten liikkumattomuutta voidaan kuvata tikittäväksi aikapommiksi. Tutkimusten mukaan lapsuuden liikunnallinen elämäntapa ennakoi myönteistä elämänkulkua myös aikuisiällä. Paljon lapsena liikkuneet sairastavat aikuisena keskimääräistä vähemmän, saavat paremman koulutuksen ja pärjäävät myös työelämässä paremmin kuin lapsena vähän liikkuneet.

”Korona on pudottanut tuhansia lapsia pois urheiluseurojen toiminnasta. Nyt, jos koskaan on tärkeä saada lapset mukaan toimintaan. Urheiluseurat ovat täsmälääke meidän suurimpiin kansantauteihin liikkumattomuuteen ja yksinäisyyteen.” tiivistää Selin.

Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen liikuntajärjestö, jonka perustehtävä on lisätä suomalaisten liikettä. Liikkuva lapsi kampanja on osa Olympiakomitea Lasten Liike toimintaa, jolla tuetaan lasten harrastamista. Kampanja näkyy sosiaalisen median lisäksi myös ulkomainonnassa. 

Tule mukaan –  pienelläkin panoksella voi olla iso merkitys lapselle: –> Lahjoita